yabo足球

贺新郎
——记铁道兵乾坤堪试手
作者:范余辉  时间:2020-09-01  点击量:   
【字体:

问古今神州大地,几多悲愁。

七十余载多磨砺,仰仗前辈风流。

说那八九分艰辛,教后辈勤勉以守。

记当时,只铁锅几口。

风雨未,星如豆。

黔子蟒川说层楼。

不妨承yabo足球钢躯,天堑通透。

经世事以达宽厚,千里江山作酒。

我自黔来高歌饮,白雪与爪痕相印,道“男儿到死心如铁”。

重进酒,关山柔。